Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorstwa wciąż mają problemy z RODO, narażając się na roszczenia osób trzecich oraz ingerencję organów kontrolnych. Eksperci Legal Hub 4 LOGISTICS mają bogate doświadczenie we wdrażaniu RODO. Pomagamy naszym Klientom uniknąć ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych, a tym samym kar i strat wizerunkowych.

Chcesz wprowadzić RODO w swojej firmie? Przeprowadzamy kompleksową weryfikację działalności firm pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Opracowujemy dokumentację i merytorycznie wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ochrony danych osobowych. Jeśli zachodzi taka potrzeba skutecznie reprezentujemy Klientów przed Prezesem UODO.

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia z RODO (w szczególności dla działów HR, marketingu, obsługi klienta). Wyzwaniem jest uświadomienie wszystkim pracownikom wewnętrznym zagrożeń, jakie mogą się pojawić, zwłaszcza w świecie logistyki, gdy firmy rozważają pozyskanie nowych dostawców lub wprowadzenie nowych systemów informatycznych, które zarządzają danymi wrażliwymi. Wiedza to najskuteczniejszy sposób zapobiegania ryzyku naruszeniach zasad ochrony danych osobowych.

  • AUDYT I DORADZTWO Przeprowadzamy kompleksową weryfikacjędziałalności Klienta pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Audyt polega na sprawdzeniu wszystkich procesów w firmie logistycznej i przygotowaniu raportu, a także listy zaleceń wdrożeniowych. Każde wdrożenie poaudytowe jest zakończone szkoleniem dla pracowników z zasad ochrony danych osobowych wdrożonych w organizacji.
  • DOKUMENTACJA I  WDROŻENIE Opracowujemy kompletną dokumentację w zakresie RODO(m.in. politykę ochrony danych osobowych, rejestry czynności przetwarzaniaumowy powierzenia, klauzule informacyjne, wzory upoważnień, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, wewnątrzorganizacyjne dokumenty, odpowiednie obowiązki informacyjne, instrukcje np. monitoringu bądź zgłoszeń naruszeń). Wdrożenia RODO następują po wykonaniu audytu zgodności przetwarzania danych osobowych. Przeprowadzamy weryfikację dokumentów stosowanych przez administratorów i dostosowujemy ją do konkretnych stanów faktycznych, uwzględniając procesy biznesowe firm logistycznych, procedury, regulaminy i inne obszary działalności naszych Klientów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Partner odpowiedzialny za specjalizację:We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.